POLITIEKADVISEUR.NL

VERHELDEREN – TRAINEN – ADVISEREN – VOORUITKIJKEN

Heeft U te maken met de politiek in uw gemeente? Lopen zaken anders dan U graag wil? Wilt U via de politiek iets bereiken, maar U weet niet precies hoe? Staan uw belangen op het spel, of die van uw organisatie?

Misschien dat politiek adviseur Wiert Wiertsema kan helpen.

Ik werk voor politieke partijen en bedrijven. Maar ook voor belangenorganisaties, maatschappelijke instellingen, wijkorganen en bewonersgroepen.

Mijn inzet richt zich op het (samen met de opdrachtgever) analyseren van problemen, het bedenken van oplossingsrichtingen en het maken van een strategisch plan om de oplossing tot uitvoering te brengen.

Ik vat mijn rol op als iemand die meedenkt en ondersteunt. U houdt zelf de touwtjes in handen.

Bestuurders en lokale politici kunnen bij mij terecht voor politieke training, fractieondersteuning, dossieranalyses, deskundigheidsbevordering via individuele gesprekken en strategisch advies. 

Mijn beroep is socioloog. Ik doe dit werk op basis van een ruime ervaring in de lokale politiek. Ook ben ik 25 jaar consultant geweest met projecten op het raakvlak van politiek en samenleving.

Mijn kracht ligt in het vertalen van ideeën en belangen in concreet politiek handelen.