POLITIEKADVISEUR.NL

VERHELDEREN – TRAINEN – ADVISEREN – VOORUITKIJKEN

 

De cursus bestaat uit theorie en praktijk. In het theoretische gedeelte leert U hoe het bestuurssysteem in elkaar zit en wat de rol is van de gemeenteraad. Geen theorie zonder praktijk. Beide worden voortdurend gekoppeld. Tijdens de cursus wordt het raadsproces intensief gevolgd. We lezen raadsvoorstellen, discussiëren daarover en doen rollenspelen in (nagebootste) praktijksituaties. Bij de centrale cursus wordt het volgen van het raadsproces iets anders vorm gegeven. 
 
Doel is het voorbereiden van kandidaat-raadsleden zodat zij in de gemeenteraad niet voor verrassingen komen te staan. De cursus richt zich op:
 
het kennen van het bestuurssysteem
het leren omgaan met de formele en informele regels
gebruiken van de instrumenten van de gemeenteraad
het beheersen van de informatiestroom
– het beoordelen van raadsvoorstellen
de analyse van het politieke proces
de politieke samenwerking
contact onderhouden met bewoners en belanghebbenden
het omgaan met de pers
de versterking van het persoonlijk optreden
 
Bij het maken van de cursus had ik een bepaald functieprofiel voor ogen (klik hier). Het profiel kan handig zijn bij het samenstellen van het raadsteam voor de periode 2014-2018.