POLITIEKADVISEUR.NL

VERHELDEREN – TRAINEN – ADVISEREN – VOORUITKIJKEN

 

Steeds meer rijksregelingen worden gedecentraliseerd. Vooral in de sociale sector. Dat is begonnen in de jaren 80 en gaat nog steeds door. Meestal gaat de decentralisatie gepaard met een forse bezuiniging. Dat was 30 jaar geleden niet anders.

 

Instellingen die het overkomt worden geconfronteerd met de wereld van het lokale bestuur. Dat is wennen, want lokaal wordt anders aangekeken tegen de hulp- en dienstverlening. De eerste tijd zijn gemeentebesturen terughoudend omdat het  ontbreekt aan ervaring en expertise met de sector. Daarna wordt de bemoeienis groter. Niet alleen beheersmatig en financieel, ook werkinhoudelijk. Concrete ervaringen van cliënten en andere lokale organisaties gaan doorspelen in de wijze waarop uw organisatie wordt beoordeeld. Tenslotte zal ook de lokale politiek zich met uw werkzaamheden gaan bemoeien.

 

Hoe gaat uw organisatie op dit alles reageren?

 

Om uw organisatie een zachte landing te bezorgen op gemeentelijk terrein, moet U weten hoe een gemeente functioneert en wat de organisatiecultuur is. Daarnaast komt U in het politieke systeem van de gemeente terecht. Begrijp daarom welke informatie een gemeente van uw organisatie nodig heeft en hoe daarmee wordt omgegaan. Begin er vroeg mee. Draag inhoudelijke kennis aan. Zowel ambtelijk als politiek. Help politieke problemen te voorkomen door actief met het gemeentebestuur mee te denken. Bedenk dat iedere gemeente zijn eigen omgangsvormen heeft en een eigen politieke cultuur, waarbinnen uw organisatie zijn weg moet zoeken. Anticipeer daarop.

  

U krijgt ook te maken met politieke aansturing. Introduceer vroegtijdig het aansturingsmodel dat het beste bij uw organisatie past en dat ook voor het gemeentebestuur aantrekkelijk en effectief is. Maar wees op dit gebied nooit dwingend. Dat tast het politieke primaat aan waar men lokaal aan hecht. Bent U in meerdere gemeenten actief? Ken dan de vele voetangels en klemmen van de intergemeentelijke samenwerking en hoe die organisaties kunnen opbreken.

 

Algemeen geldt: hou niet alleen uw eigen belangen goed in het oog, maar zeker ook die van het gemeentebestuur waar u onder komt te vallen. Help uw nieuwe geldschieter waar U kan. Hoe makkelijker de overgang is, des te meer goodwill U opbouwt.

 

Ik heb instellingen altijd geadviseerd om een sterk politiek bewustzijn te ontwikkelen en dit te combineren met een open en eerlijke communicatie. Dat werkt (op termijn) het best. Het geeft uw organisatie een goede naam, het voorkomt politieke interventies waar U geen grip op heeft en het helpt om invloed te verwerven op de politieke agenda van het gemeentebestuur.

 

De politiek adviseur kan licht werpen op de samenwerking met gemeentebesturen. Op uw verzoek zal ik daar graag meer over vertellen.