POLITIEKADVISEUR.NL

VERHELDEREN – TRAINEN – ADVISEREN – VOORUITKIJKEN

 

Oppositie voeren is een kunst. Uw kiezers verwachten dat U helder en duidelijk bent, opkomt voor de burgers, fouten signaleert, stagnatie en onduidelijkheden boven tafel brengt, de mening van de burgers naar voren brengt en waar mogelijk alternatieven biedt.

 

In de dagelijkse praktijk gaat dat moeizaam. U krijgt stapels informatie, de agenda loopt steeds opnieuw weer vol, alles is belangrijk en als oppositiepartij wordt U geacht overal verstand van te hebben. U wil graag het gedachtengoed van uw partij over het voetlicht brengen en uw visie toepassen op concrete situaties. Maar het gevaar dreigt dat U meedobbert op de besluitvorming op het gemeentehuis en dat is precies wat uw politieke tegenstanders graag zien.

 

Het kost veel tijd en energie om een goed volksvertegenwoordiger te zijn.

 

De politiekadviseur.nl ondersteunt bij de techniek van het oppositie voeren. Ik kan U gedurende een avond kennis laten maken met de belangrijkste regels voor het oppositie voeren. Daarnaast begeleid ik fracties en draag ik ter plekke mijn kennis en ervaring over. Daarbij gaat het om het selectief omgaan met de informatiestromen, het analyseren van raadsvoorstellen, het zoeken naar politieke aangrijpingspunten, het versterken van raadsleden in hun rol van volksvertegenwoordiger en het verbeteren van het optreden in de gemeenteraad. Maar ook: niet te veel hooi op de vork nemen, rust scheppen door de druk bij anderen te leggen, creatief zijn door de bal het werk te laten doen en samenwerking te zoeken met andere partijen. Het streven is om uw partij zichtbaar te maken en invloed te laten verwerven op de politieke agenda van het gemeentebestuur.