POLITIEKADVISEUR.NL

VERHELDEREN – TRAINEN – ADVISEREN – VOORUITKIJKEN

 

Het functieprofiel is een checklist op basis waarvan kandidaten voor de functie van raadslid kunnen worden beoordeeld of waarmee mensen zich zelf kunnen beoordelen op geschiktheid. Bedenk daarbij dat het onmogelijk is om aan al de eisen te voldoen. Gebruik het profiel dus vooral om te komen tot een goede (zelf)beoordeling, houdt rekening met het feit dat veel kan worden bijgeleerd of gebruik het profiel om te komen tot een evenwichtige samenstelling van het raadsteam voor de raadsperiode 2014-2018. 
  
 • Het leveren van een grote persoonlijke inzet (soms wel tot 20 uur per week)
 • Voldoende maatschappelijke ervaring hebben in relatie tot de leeftijd
 • Gesprekspartner zijn voor raadsleden, ambtenaren en leden van B&W
 • Contact kunnen onderhouden met groepen burgers en maatschappelijke organisaties
 • Beschikken over een netwerk binnen de gemeente
 • Het oppakken van maatschappelijke problemen en deze kunnen vertalen in concreet politiek handelen
 • Het niveau van de discussie aan kunnen in de gemeenteraad en daarbuiten
 • Beschikken over een actieve werkhouding en een oplossingsgerichte opstelling
 • Vaardig zijn in het verwerken en gebruiken van informatie
 • Beschikken over een heldere (mondelinge en schriftelijke) communicatie
 • Beschikken over strategisch inzicht
 • Kennis van de werking van het politieke en bestuurlijke systeem
 • Gevoel voor publiciteit
 • Politiek gevoel
 • Kunnen uitdragen van het gedachtengoed van de eigen politieke partij
 • Hebben van een specifieke deskundigheid (b.v. overheidsfinanciën, IT, nieuwe media, communicatie, volkshuisvesting, welzijn en zorg, etc.)
 • Het leveren van een bijdrage aan een actieve ideeënontwikkeling
 • Stressbestendigheid
 • Het vermogen tot samenwerking en afstemming in het belang van fractie en partij