POLITIEKADVISEUR.NL

VERHELDEREN – TRAINEN – ADVISEREN – VOORUITKIJKEN

 

De omgang tussen gesubsidieerde instellingen en gemeentebesturen is niet gemakkelijk. Ik ondersteun organisaties om de knelpunten in de omgang met de politiek en het ambtenarenapparaat tot een oplossing te brengen. 

 

Instellingen zitten al snel in de hoek waar de klappen vallen. Omdat het beleid verandert, er bezuinigd moet worden of omdat het functioneren van de organisatie ter discussie wordt gesteld. Politici benadrukken dat zij gesubsidieerde instellingen zien als organisaties die handen en voeten geven aan het overheidsbeleid. Bij een gedeelde visie is dat geen probleem. Maar wat te doen als het bestuur geen visie meer heeft, of prioriteit geeft aan andere zaken?

 

Meer weten? Klik hier