POLITIEKADVISEUR.NL

VERHELDEREN – TRAINEN – ADVISEREN – VOORUITKIJKEN

 

Deze pagina is bedoeld voor de burgers van een gemeente die de politiek willen beïnvloeden. Dit kan (bijvoorbeeld) gaan over de inrichting van straten en pleinen, verkeersoverlast, de woonomgeving, uw wijk en buurt, het milieu, het openbaar groen, het tegenhouden van  een sloopproject, etc. Misschien wilt U opkomen voor een beter armoedebeleid in uw woonplaats.

 

In de politiek gaan dingen vaak heel anders dan bij U op het werk of bij de verenigingen waar U actief bent. De spelregels zijn moeilijk te doorgronden, het is onduidelijk waar de macht ligt en veel speelt zich af in de openbaarheid en dat kan een stevige drempel zijn. Daar staat tegenover dat politici zeer beducht zijn om hun kiezers tegen de haren in te strijken en daarvan kunt U gebruik maken.

 

Weet echter dat enkelingen zelden grote invloed verwerven op de politiek. Daarom is het van belang dat U zich organiseert en namens een achterban kunt spreken. 

 

In de praktijk ontmoet ik vaak groepen mensen die boos zijn op hun gemeentebestuur omdat er dingen gebeuren die ze niet willen of omdat er bij de gemeente niet geluisterd wordt. Deze burgers willen graag iets doen, maar weten niet precies hoe. Of twijfelen aan hun vaardigheden op dit gebied. In zulke gevallen kan ik als coach behulpzaam zijn. Meestal zijn een of twee gesprekken voldoende om de situatie in beeld te brengen en een aanpak uit te stippelen. Daarna weet U wat er moet gebeuren en langs welke weg U dat kunt bereiken. Op de achtergrond blijf ik beschikbaar om U via mail en telefoon van advies te dienen.