POLITIEKADVISEUR.NL

VERHELDEREN – TRAINEN – ADVISEREN – VOORUITKIJKEN

 

Bedrijven en gemeenten verschillen sterk van elkaar. Bij gemeenten staat het bereiken van consensus en het verkrijgen van politieke steun voorop. Stel: U heeft een vergunning nodig om een investeringsbeslissing uit te voeren. U overlegt, dient een plan in en hoopt op een snel besluit.

 

Soms lukt dat. Andere keren niet. Vele zaken en omstandigheden blijken dan een soepele besluitvorming in de weg te kunnen staan. ik noem: aanvullende eisen, uitstel, onenigheid bij bestuurders, onvoldoende ambtelijke inzet, eindeloze consultaties van derden, de gemeente laat zijn oor hangen naar andere partijen, er is tegenwerking of het ontbreekt aan politiek draagvlak.

 

Wat doet U om zulke dingen te voorkomen?

 

Onderken voordat U begint, dat beslissers op de gemeentehuizen anders werken dan U. Doorzie hoe het systeem werkt en voorkom (ongemerkte) fouten in de manier waarop U de gemeente benadert. Begrijp welk type informatie ambtenaren nodig hebben, weet welke informatie politiek relevant gevonden wordt, hoe deze informatie gepresenteerd moet worden en aan wie. Ken de valkuilen die beslissers op het gemeentehuis tegenkomen en help hen vooral om daaruit te blijven. Hun waardering zal uw beloning zijn! Ook de psychologie speelt een rol. Wist U dat overheidsdienaren zich vaak onvoldoende gerespecteerd voelen in de taak die ze uitoefenen jegens de samenleving? Dat is spiegelbeeldig aan wat ik soms bij ondernemers zie: het gevoel dat politici onvoldoende de maatschappelijke betekenis van een onderneming inzien en de inzet van het bedrijf voor mens en milieu.

 

Kortom: in de communicatie tussen gemeenten en bedrijven liggen tal van misverstanden op de loer. De politiek adviseur helpt bedrijven in de omgang met gemeenten. Het doel is om uw projecten een zachte landing te bezorgen binnen het politieke en ambtelijke systeem.